www.free.se
www.egia.se

Kjell HaglundKjell Haglund

Själens Krigare

Jag vill vara en hjälp för andra att finna mer livsglädje, njutning och mening i livet att utvecklas, må bättre, uppnå bättre resultat, övervinna eventuella mentala hinder och bryta beteenden, hitta sin närvaro och sin styrka och därmed också omsätta sin verkliga potential i tanke, ord och handling. www.kjellhaglund.se

2019-01-05

Du är helt unik och magisk

Varje människa är unik, med unika gåvor, egenskaper och möjligheter. Varje människa har ett oändligt högt värde, och kan inte bytas ut mot någon annan. Men alla människor förmår inte att upptäcka och erkänna sin fulla potential. Jag tror att det beror på att vi programmeras under uppväxten, till att vara ett koncept av vår sociala omgivning. Faktorer som begränsar och hämmar individen till att skrumpna av brist på stöd och uppskattning. Ett samhälle där varje människas potential kan tas till vara blir ett spännande, progressivt samhälle, rikt på andliga tillgångar. Det är ett sådant samhälle jag vill vara med att skapa. Läs mer ...