www.free.se
paneter.se
www.egia.se

Kjell HaglundKjell Haglund

Själens Krigare

Jag vill vara en hjälp för andra att finna mer livsglädje, njutning och mening i livet att utvecklas, må bättre, uppnå bättre resultat, övervinna eventuella mentala hinder och bryta beteenden, hitta sin närvaro och sin styrka och därmed också omsätta sin verkliga potential i tanke, ord och handling. www.kjellhaglund.se

2019-10-21

Vem är du?

Under de två, tre senaste hundra åren har människan ivrigt utforskat naturens fenomen. När är det dags att vi börjar med att utforska oss själva med samma iver? Om vetenskapen når tillräckligt djupt kommer den kanske så småningom att upptäcka all den kraft och visdom som finns i vårt inre i vårt undermedvetna. När de väl börjat färden inåt kommer de att utnyttja sin nyfikenhet och göra den till en språngbräda på vägen mot det undermedvetna som strålar i det fördolda i människors hjärtan. Läs mer ...

2019-07-31

Vilka är dina livspassioner?

Vem är jag? Varför lever jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv? Vilka är mina passioner? Detta är kraftfulla frågor de flesta av oss frågar oss själva någon gång i livet. Läs mer ...

2019-02-10

Orsaker till låg självkänsla

Den största orsaken till låg självkänsla som jag ser det, är att föräldrarna har låg självkänsla, då barn gör som vi gör inte som vi säger, får de låg självkänsla. Sedan ska barnet "uppfostras" till att vara någon annan än de egentligen är, under den "resan" försvinner barnets självkänsla. Läs mer ...

2019-02-01

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självförtroende handlar om att tro på sin egen förmåga att prestera. Självkänsla handlar om hur det känns att vara just du. Det vill säga att självförtroende är att göra medan självkänsla är att vara. När vi har en god självkänsla känner vi att vi är härliga och duger precis så som vi är. Problem uppstår när vi blandar ihop självförtroende med självkänsla och tror att vi är det vi gör. Läs mer ...

2019-01-05

Du är helt unik och magisk

Varje människa är unik, med unika gåvor, egenskaper och möjligheter. Varje människa har ett oändligt högt värde, och kan inte bytas ut mot någon annan. Men alla människor förmår inte att upptäcka och erkänna sin fulla potential. Jag tror att det beror på att vi programmeras under uppväxten, till att vara ett koncept av vår sociala omgivning. Läs mer ...