www.free.se
www.tarotshop.se
www.paneter.se
2023-05-04

I nästa nr av Free som utkommer den 4 juli kan du läsa om:

 

Nära-döden-upplevelser och förändringar i livssynen

Vi har samtalat med Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin vid Halmstad sjukhus, om hans spännande forskning kring nära-döden-upplevelser och den förändrade livssyn gällande livet och döden, som hans patienter har rapporterat om efter att ha upplevt ett hjärtstopp.

 

Kris leder till andligt uppvaknande

För många innebär kris ett andligt uppvaknande. För hälsovetaren och författaren Henrik Beyer var det en diffus känsla i kroppen, sömnlöshet och en relationskris mitt i karriären som väckte de stora livsfrågorna. Han har inte blivit "frälst" men vill efter sitt andliga uppvaknande visa andra vad han kallar "icke religiösa människor" hur man kan inkludera spirituella frågor i sitt liv.

 

Att utforska medvetandet

Att sammanfoga synpunkter om medvetandet och dess roll, från olika läror, är något som ligger i tiden och förhoppningsvis ges än mer utrymme i framtiden. MariaTherese Bohman Agerhill och Ulf Bohman har besökt Arthur Findlay College i England för att medverka på en kurs i att utforska medvetandet. Där fick de ta del av ett mediums infallsvinklar, en forskare på Monroeinstitutets åsikter och experiment samt en kvantfysikers syn på medvetandet. Vidare diskuteras även andlig filosofi där många gemensamma beröringspunkter hittades mellan de olika lärorna.

 

Eckankar – den andliga frihetens väg

Eckankar är en religion som beskrivs som den andliga frihetens väg. ­Genom egna erfarenheter och andliga aktiviteter som drömmar, tidigare liv och själsresor finner var och en enligt Eckankar sin individuella väg till Gud. Stig Ollmar, forskare, uppfinnare, företagare och präst inom Eckankar Sverige, berättar mer om vad Eckankar innebär.

 

Maria Magdalena – från sköka till helgonförklarad

Få historiska personer har blivit så förminskade och feltolkade som Maria Magdalena. Och få är idag så mäktiga som hon. Kosmisk ledare, uppstigen mästare, andlighetens nyskapare, religionernas befriare. Hennes historiska bakgrund förvanskades, hon förföljdes och hånades men trots det blev hon en ledare för sitt folk och en föregångare för miljontals följare. Möt Maria Magdalena genom Maria Nylows ord och ögon och låt henne tala direkt till dig. Ord av tröst, kraft och kärlek.

 

Alltid i Free:

* Fri vägledning – Seger & Soleil vägleder

* Benny Rosenqvist, välkänt medium, svarar på läsarnas frågor.

* Fri kraft – Jai Thornell coachar

* Produktsida – Produkter – Free tipsar!

* Böcker, musik och filmer värda din uppmärksamhet!