www.free.se
www.arella.se
www.egia.se
2018-07-03

I nästa nr av Free som utkommer den 3 september kan du läsa om:

 

Barn som minns tidigare liv

Vetenskapliga studier av barn som minns tidigare liv har pågått sedan 1960-talet. För det mesta handlar det om 2–4-åriga barn som spontant berättar om ett tidigare liv, och som ofta lämnar detaljerade och korrekta uppgifter om en avliden person som ibland levt på en annan ort och som barnets anhöriga inte känner. I boken "Barns minnen från tidigare liv – forskning i livets gränsland" redovisar psykologen Göran B. Johannesson flera av de mest uppmärksammade fallen och går igenom både styrkor och svagheter i bevisningen.

Hitta inre stillhet med meditation

Visste du att fokusförmågan förbättras snabbt, stress och inflammation dämpas påtagligt och stökiga skolklasser blir lugnare, när vi mediterar. I "Stillhetens styrka – vetenskapen om meditation" slår författarna psykolog Daniel Goleman, som är författare till den omtalade och populära boken "Känslans intelligens", och psykiatriprofessor Richard J. Davidson hål på de myter som finns om vad meditation är bra för. Å andra sidan klargör de när och hur meditation verkligen fungerar och dess vetenskapligt belagda effekter. "Stillhetens styrka" visar hur vi påverkas, både själsligt och kroppsligt, samt hur vi gör för att få ut det vi vill av meditation och mindfulness.

I mötet med naturen finner vi oss själva

Att vara ute i naturen och tillbringa tid i skog och mark har en avgo¨rande betydelse fo¨r va°rt va¨lbefinnande. Det säger författaren och psykosyntesterapeuten Eva Sanner i sin nya bok "Naturens hemlighet – återfinn din plats i det stora sammanhanget". Ett regelbundet mo¨te med naturen har också stor betydelse fo¨r oss pa° det existentiella planet. Vi är en del av naturen, där alla varelser relaterar till alla andra, ett system med stor visdom. Inspirerad av ekopsykologiska tankega°ngar underso¨ker Eva Sanner hur vi alla kan fa° en na¨rmare relation till naturen som omger oss. Lära sig lyssna till ljud, följa ett spår, hitta sin egen plats och upptäcka det vackra i naturen med hjälp av praktiska övningar.

Mediumskap

Med början i nästa nummer skriver Camilla Elfving en reportageserie i två delar om mediumskap utifrån många intressanta perspektiv. Camilla är själv ett yrkesmedium men även författare, specialiserad på mediumskap och healing. I första reportaget får vi bland annat läsa om ett internationellt medium som använder sin mentala förmåga till att försöka hitta saknade personer. Människor som bara försvunnit och där deras anhöriga inte ens vet om de är vid liv fortfarande.


Alltid i Free:

* Fri vägledning – Lee Seger vägleder

* Benny Rosenqvist, välkänt medium, svarar på läsarnas frågor.

* Fri kraft – Agneta Oreheim coachar

* Produktsida – Produkter – Free tipsar!

* Böcker, musik och filmer värda din uppmärksamhet!