www.free.se
www.arella.se
www.egia.se
2018-09-03

I nästa nr av Free som utkommer den 1 november kan du läsa om:

 

Runor är rörelse och relation

Ordet runa betyder ursprungligen hemlighet eller hemlig viskning. Runorna är öppna dynamiska portar till Drömtiden och ingår i en avancerad andlig kunskapsväg som uttrycker den kunskap som finns inneboende i själva skapelsen, en karta över kosmos. De är en slags arketyper som hjälper oss att vidga vårt medvetande, vår uppfattningsförmåga. Det menar Jörgen I Eriksson som liksom Sofia Karin Axelsson intervjuas om runor och runmagi, och om hur den nutida människan kan lära sig arbeta med runorna.

 

Den högkänslige mannen

En djupgående intervju med psykoterapeuten Tom Falkenstein där han berättar om arbetet bakom sin nya bok "Den högkänslige mannen". Den första psykologiska guiden som specifikt riktar sig till högkänsliga män och lyfter fram de unika utmaningar de har. En sammanfattning av den mest aktuella forskningen och en praktisk guide med strategier och tekniker för att hantera överstimulering, intensiva känslor och självomsorg. Boken innehåller också intervjuer med män som lever ett bra liv med sin högkänslighet och samtal med Elaine N. Aron.

 

Vakna upp och lev utifrån kärlek

Gabrielle Bernstein, som är författare, coach och yoga- och meditationslärare, ser som sitt mål att få så många människor som möjligt att vakna upp. Vakna och se att vi har förmågan att leva utifrån kärlek. Det finns inget jag brinner för mer än att få dig att inse ditt verkliga syfte: att vara kärlek och sprida ljus, säger hon. Gabrielle bor i New York och är utbildad skådespelerska. Hon levde tidigare ett kaotiskt liv präglat av droger och självdestruktivitet. Vändningen för henne kom med insikterna från "A Course in Miracles", vars tankar delvis inspirerat i boken "Lita till din inre kraft".

 


Mediumskap

Camilla Elfvings reportageserie om mediumskap fortsätter. Det ga°r att fa° kontakt med andeva¨rlden på många olika sätt. Fo¨r fem a°r sedan miste Rosemari Södergren sin yngste son. Hon var vid den tidpunkten inte o¨ppen fo¨r spiritualism och mediumskap, men detta fo¨ra¨ndrades na¨r hon kom i kontakt med medier. Rosemari menar att det har varit det enda som givit henne tro¨st.

 

Alltid i Free:

* Fri vägledning – Lee Seger vägleder

* Benny Rosenqvist, välkänt medium, svarar på läsarnas frågor.

* Fri kraft – Agneta Oreheim coachar

* Produktsida – Produkter – Free tipsar!

* Böcker, musik och filmer värda din uppmärksamhet!