www.free.se
www.tarotshop.se
www.paneter.se
2023-01-05

I nästa nr av Free som utkommer den 2 mars kan du läsa om:

 

Rörelseglädje för kropp och själ

Den fascinerande fascian

De senaste årens forskning har visat att fascian, ett nätverk av bindväv utan början och slut som omsluter hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler – har en mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vad vi tidigare trott. Vi har träffat Axel Bohlin, redaktör för Fasciaguiden och programledare för podcasten med samma namn. Med ambitionen att ge kunskapen om kroppen på ett enkelt sätt har han och hans medarbetare sammanställt en av världens största forskningsdatabaser om fascia som de presenterar på ett intresseväckande sätt genom filmer, podcast och artiklar.

 

Det goda broderskapet bygger upp det som raserats

I vår serie om det nya systerskapet behöver vi förstås även titta på mannens historia utifrån det goda broderskapets perspektiv. Det maskulina bär minnen i sin kollektiva karma av storslagna hjältedåd, omvälvande världshistoria, djupaste samhörighet och skapandet av evolutionära mästerverk. Men det bär också svekens bitterhet, otillräcklighetens rädsla, aggression och offentlig förnedring. Det goda broderskapet samlar i nutid de spridda bröderna och frigör en ny gudomligt maskulin kraft som lagar det som trasats sönder – på insidan och på utsidan. Följ med när Maria Nylow belyser mannens resa från då till nu i ett hisnande själsligt svep.

 

Den gyllene framtiden står för dörren!

Astrologin är en spegel av människans inre. Alla planeterna och stjärntecknen finns inom oss alla och vi genomgår i denna tid en process där vi höjer dessa energier från de lägre till de högre aspekterna – från mörker till ljus! Genom att vi var och en gör vår inre transformationsprocess och uppstigningsresa, föder vi tillsammans Vattumannens Gyllene tidsålder på jorden! Lisa Aurelius, astrolog och författare till den nyutkomna boken "Den gyllene astrologin – från mörker till ljus", berättar mer i nästa nummer.

 

Kiromanti – att tyda själens karta i dina händer

Liksom astrologi och numerologi är olika "dialekter" för oss att avläsa och navigera efter i förståelsen över våra själssyften på vår jordevandring, så är kiromanti ytterligare en dialekt – den att läsa själens kartbild i händerna. Kiromanti hjälper dig att ställa dig i din kraft och återta din egen helighet och suveränitet, hjälper dig att få fatt i och plocka fram ditt unika, genuina jag och börja blomma. Mikaela Djup berättar mer i nästa nummer.

 

Att prata om döden gör oss mer levande

Thanatologen och författaren Philip de Croy, aktuell med "Boken för dig som en dag ska dö", vill att vi ska prata mer om döden med varandra för att döden gör oss mer levande och stärker våra relationer. I en intervju med Free berättar han om människors förhållande till döden förr och nu, om olika ritualer i historien och samtiden samt framhåller vikten av att du förbereder din egen begravning så att den blir på dina premisser och speglar den du är.

 

Alltid i Free:

* Fri vägledning – Seger & Soleil vägleder

* Benny Rosenqvist, välkänt medium, svarar på läsarnas frågor.

* Fri kraft – Jai Thornell coachar

* Produktsida – Produkter – Free tipsar!

* Böcker, musik och filmer värda din uppmärksamhet!