www.free.se
www.ankhab.se
www.paneter.se
2021-05-04

I nästa nr av Free som utkommer den 2 juli kan du läsa om:

 

Smärtornas väg från mörkret till ljuset

I mänsklig isolering frodas dysfunktionalitet. För att vi ska förstå hur det sociala arvet smyger sig in i vårt liv och färgar oss i många generationer måste vi tala med varandra och be om hjälp. Vi har träffat Eva Armstrand som vandrar schamanens väg i den nordiska traditionen, är Reikimaster, Munay-Ki Sonco och andlig spirituell healer. Hennes egen livserfarenhet av att växa upp i en dysfunktionell familj med en alkoholiserad och våldsam far och en medberoende mor har resulterat i självbiografin "Svärdets väg".

 

Att hitta tillbaka till livet – ut ur mörkret

Motsatsen till depression är inte glädje. Motsatsen till depression är att känna. Emotionell ohälsa i alla dess former, till exempel stress, oro och utmattning, leder till slut till ett tillstånd av avstängdhet, att livet känns grått och meningslöst - ett tillstånd som ofta kallas för depression. Många får tabletter för att må bättre, men eftersom roten till depressionen är avstängda känslor är det inte konstigt att medicinerna ofta bara hjälper tillfälligt, om alls. Hjärnforskare kan mäta hur hela vårt känslocentrum stängs ner när vi försöker undvika "dåliga" känslor, och de ser hur hela känslocentret får liv igen när vi tillåter oss att känna utan censurering. Lars Hornborg berättar om nya och hållbara vägar ut ur mörkret, tillbaka till livet.

 

Drömmen om en vackrare värld

Det feminina helande tar dig alltid från en plats till en annan, och i en mjuk cirkelrörelse rör sig webbutbildningen Andlig Coach så att en ny stabil plattform kan få fäste inom dig. I nästa nummer kan du läsa en intervju med Lee Seger och Sanne Soleil som driver Andlig Coach. Om systerskap, ansvaret för vår gemensamma framtid, att vara till service och om att få det egna livet att glimra.

 

Uppstigning – från möjlighet till verklighet

Vi fortsätter djupare in i den spirituella evolutionsresan som du startade i detta liv den stund som din själ valde att återfödas i din kropp. Men hur får du ditt magnifika nätverk av impulser, information och kommunikation att samspela för ditt eget högsta bästa? Hur leder du dig själv utan att vilseleda dig in på sidospår och distrahera dig själv från dina mål och drömmar? Uppstigning är en lika praktisk som andlig resa. Maria Nylow ger dig mer redskap i hur, när och vad du medvetet kan göra för att välja uppstigning som ett lättsamt sätt att leva. Och hur din glädje och livslycka skapar en ny verklighet av uppstigningens alla möjligheter.

 

Upptäck din inre moder

När vi helar våra personliga och kollektiva trauman bereder vi vägen för den feminina kraften att manifesteras i världen, säger Bethany Webster coach, föreläsare och författare till den nyutkomna boken "Discovering the Inner Mother". Det är en bok för denna tid då ett globalt uppvaknande för kvinnor sker, vilket är väsentligt för vår kollektiva överlevnad. Vi har träffat henne och hon berättar om sin mission att hjälpa kvinnor att fullt ut öka sin kraft och potential genom att hela "moderssåret" – rotat genom flera generationers präglingar av patriarkatets värderingar – och på det sättet skapa en bättre värld för oss själva, våra familjer, våra barn och Moder Jord.

 

Alltid i Free:

* Fri vägledning – Lee Seger vägleder

* Benny Rosenqvist, välkänt medium, svarar på läsarnas frågor.

* Fri kraft – Agneta Orlå coachar

* Produktsida – Produkter – Free tipsar!

* Böcker, musik och filmer värda din uppmärksamhet!